Estate planning | schenking

Onder personen- en familierecht verstaan we allerlei soorten zaken en gebeurtenissen van persoonlijke aard die op uw pad kunnen komen. Wat moet u regelen? Welke gevolgen heeft dat voor u?

Estate planning | Schenking

‘Estate planning’ betekent letterlijk ‘nalatenschaps-planning’. Het is een financiële planning met als doel dat uw nalatenschap fiscaal gezien zo aantrekkelijk mogelijk overgaat op uw erfgenamen en zoveel mogelijk in stand blijft. U wilt uiteraard dat uw nabestaanden zo min mogelijk erfbelasting hoeven te betalen. U kunt hiervoor diverse maatregelen treffen, zoals het doen van schenkingen, het maken van een passend testament of het opheffen van de huwelijkse voorwaarden. De notaris kan u hierbij begeleiden.

Notariaat Hattem Familierecht

Neem contact met ons op

Voor meer informatie klikt u op de ‘Actuele cijfers erf-en schenkbelasting’.

Scroll to top