Familierecht

Onder personen- en familierecht verstaan we allerlei soorten zaken en gebeurtenissen van persoonlijke aard die op uw pad kunnen komen. Wat moet u regelen? Welke gevolgen heeft dat voor u?

Personen- en familierecht

  • Huwelijk
  • Huwelijkse voorwaarden
  • Geregistreerd partnerschap
  • Samenwonen
Notariaat Hattem Familierecht

Neem contact met ons op

U kunt kiezen uit verschillende samenlevingsvormen. Hoewel men dat vaak niet vermoedt, heeft de keuze voor de ene dan wel de andere vorm grote juridische gevolgen.

De notaris helpt u bij het maken van een keuze die het best bij uw situatie past.

Tijdens een bespreking met de notaris komen de volgende zaken aan de orde:

  • de (juridische) verschillen tussen huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen.
  • In geval van huwelijk, kiest u dan voor het maken van huwelijkse voorwaarden of voor de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen? Maakt u geen huwelijkse voorwaarden, dan geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen die per 1 januari 2018 de algehele gemeenschap van goederen heeft vervangen.
  • In geval van samenwonen, wat zijn de voordelen van een samenlevingscontract?
  • de gevolgen van een eventuele beëindiging van huwelijk of samenwoning.
  • de gevolgen van het overlijden van één van de echtgenoten of partners.

Voor meer informatie klikt u op de brochure ‘Samen verder’.

Scroll to top